begin > toverslag > 2017 > waanzinnige tovenaar Toverslag 2017

Hier staan toverslagen (magische verslagen) van oromaan, xylomaan en totaaltovenaar ZALiX.

zaterdag 23 december 2017 (reconstructie uit 2019)

Waanzinnige tovenaar

Geregeld raak ik als oromaan ernstig in de war over wie ik ben. De twijfel speelt zich vooral af in het lastige niemandsland tussen gek en tovenaar. De kern van het probleem is eigenlijk erg eenvoudig, te eenvoudig om je lang mee te kunnen vermaken als filosoof. Dit is die kern: wie een tovenaar beschouwt vanuit logisch bewustzijn ziet een gek en wie een gek beschouwt vanuit magisch bewustzijn ziet een tovenaar.

Daar is veel meer uit te halen en dat kan bijvoorbeeld als volgt. Gek worden is dus niets anders dan magisch worden. Waar een sjamaan tijdelijk behoorlijk gek wordt (vaak wordt die waanzin bewust opgeroepen met behulp van drugs of druk gedoe zoals bidden of dansen tot het je tolt voor de ogen) en daar na een poosje weer uit weet te stappen wordt de oromaan langzaam steeds gekker zonder weer achteruit te kunnen wandelen richting 'normaal worden'. Dat komt omdat de oromaan weet dat normaal niet bestaat in absolute zin maar een mening is over een bepaalde realiteit of vorm van bewustzijn.

Je zou kunnen stellen dat een oromaan een sjamaan is die zo krachtig kan relativeren dat hij de waanzin niet meer vreest omdat hij begrijpt dat waanzin geen toestand is maar een mening, meestal gebaseerd op angst voor afwijkende denkbeelden. Dit maakt de oromaan bestand tegen duurzame waanzin. Hij vlucht er niet uit weg maar begrijpt dat je aan die sterk verruimde geestestoestand kunt wennen en dat het dan je nieuwe 'normaliteit' kan worden, mits je niet te hard luistert naar de angsthazen om je heen die in een andere bewustzijnstoestand leven.

Als de oromaan lang genoeg in dit eigen gelijk blijft geloven wordt het een realiteit die niet onderdoet voor de realiteit waar andere mensen in leven. De meeste oromanen lukt dit niet, die vallen uit hun oromaanse of magische zelfvertrouwen en vallen dus weer terug in het hun omringende geloof waardoor ze weer sjamaan of gek worden. Het geestelijke vliegen van de oromaan bestaat dus uit blijven geloven in je eigen werkelijkheid, ook als ze sterk afwijkt van het idee dat de mensen om je heen hebben over werkelijkheid.

In de praktijk is het geestelijke vliegen van de oromaan geen statische toestand, er wordt niet zoals bij een vliegtuig een stabiele hoogte bereikt waarop duurzaam gevlogen kan worden. Er is eerder sprake van een constant groeiproces, de oromaan komt steeds hoger te vliegen. Denk dus eerder aan een ruimtesonde dan aan een vliegtuig of satelliet. Een fundamenteel aspect van de oromaan is oneindigheid, wat stabiliteit of een voorspelbare ontwikkeling uitsluit. Er worden tijdelijk voorspelbare banen beschreven maar die worden altijd weer opgevolgd door verandering waarna de oromaan in een andere baan terechtkomt.

Tijdens die verandering van baan is de oromaan elk gevoel van geruststelling kwijt en zo kan diepgaande paniek en verwarring gevoeld worden die vanuit logisch bewustzijn vaak wordt aangeduid als depressie, manie, psychose, schizofrenie of paranoia.


Toverslag - bloeiende waterlelies

Bloeiende waterlelies met spiegeling, Steenwijk


Er is een organischer verhaal over de oromaan te verzinnen en daarin is de oromaan geen ruimtesonde maar een waterlelie. De waterlelie groeit in een vijver. Het oneindige aspect van de oromaan schrijft voor dat de vijver altijd groter wordt en daarom stijgt het waterpeil altijd. Door iedere regenbui komt het water in de vijver hoger te staan. Er is in dit verhaal geen sprake van een gestage ontwikkeling, die vindt vooral schoksgewijs plaats. Na iedere regenbui stijgt het waterpeil vrij snel om daarna weer een tijd stabiel te blijven. Na zo'n regenbui staat de waterlelie een tijdje onder water. Dat is oromaanse waanzin. Het gevoel dat je onder water staat, dat je je eigen geestelijke ontwikkelingen niet meer kunt bijhouden, het gevoel geestelijk te verdrinken.

Er zijn vele technieken te bedenken om van dit afschuwelijke gevoel dat je geestelijk verdrinkt af te komen. Het beeld van de waterlelie probeert vooral gerust te stellen dat het slechts een gevoel van verdrinken is. Waanzin is de paniek over het verdrinken maar eigenlijk kan een geest niet verdrinken. Het geheime medicijn is als volgt: alles went, als je maar de tijd neemt. Wie geduld heeft en niet op de vlucht slaat of in verzet komt kan zich concenteren op het wennen aan alle waanzin in de eigen geest. Als dit niet lukt lukt het niet en moet er een andere oplossing gezocht worden, bijvoorbeeld in therapie, erkende medicatie of niet erkende medicatie zoals drugs of alcohol.

De waterlelie kan groeien en weet altijd weer boven water te komen, als ze maar wil of durft te groeien. Of groeien lukt bepaal je niet alleen zelf, een oromaan is sterk afhankelijk van omgevingsfactoren. Wie een leven lang omgeven is door angstige mensen die amper verruimend kunnen fantaseren zal maar weinig ruimte hebben om echt te groeien en dus eerder een beroep moeten doen op de eerder genoemde noodmaatregelen binnen de eigen cultuur.

Een belangrijk aspect van de waterlelie is dat ze geworteld blijft. Dat is vaak niet goed zichtbaar, vandaar de paniek van omstanders als de oromaan weer eens onder water staat. Daar komt al dat angstige gezever vandaan dat je moet aarden, dat je je met de realiteit moet blijven verbinden. Een doorgewinterde oromaan vraagt dan sarrend: welke realiteit, de jouwe of de mijne? Elke oromaan weet immers dat iedereen in een eigen realiteit leeft, het benauwde denkbeeld dat er een algemene overheersende realiteit is die zich tot in de geest zou uitstrekken is een illusie. Die realiteit bestaat dus wel, dat is de stoffelijke wereld, maar ze loopt niet door in de geest want de geest is volledig magisch en niet stoffelijk.

Daarom leeft iedereen op geestelijk gebied in een eigen wereld, een persoonlijke realiteit. Wie dit op een consequente manier begrijpt en erkent kan niet zo veel meer met begrippen als gekte en aarding. Ook die begrippen verworden tot een persoonlijke mening van mensen die bij kritisch onderzoek meestal op angst gebaseerd blijkt te zijn. Wie gelooft in zaken als aarding of waanzin op een absolute manier (het zit zus of het zit zo) laat zich in feite andermans angst aanpraten.

 
Copyright - ZALiX - 2017 / 2019