begin > toverslag > 2017 > schizofreen Toverslag 2017

Hier staan toverslagen (magische verslagen) van oromaan, xylomaan en totaaltovenaar ZALiX.

vrijdag 17 maart 2017 (reconstructie uit 2018)

Schizofreen

Hoewel ik mezelf beslist als schizofreen beschouw is er nooit een officiële diagnose gesteld. Verder dan een ongeneeslijke angststoornis ben ik niet gekomen, en dat was dan ook nog alleen maar voor een keuringsrapport ter behoud van mijn arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ik ben nooit langdurig door een gediplomeerd en bevoegd psychiater 'gezien'. Wel ben ik arrogant genoeg om te durven veronderstellen dat ik mezelf beter kan beoordelen dan om het even welk ander mens op aarde dus als ik op basis van wat psychiatrische lectuur tot de conclusie kom dat ik mogelijk behoorlijk schizofreen ben ben ik dat, mij maak je niks wijs want dat kan ik zelf wel. Er zijn binnen de psychiatrie trouwens zelfs al nieuwlichters die twijfelen of schizofrenie überhaupt wel bestaat.

Natuurlijk bestaat schizofrenie niet, stelletjes achterlijke oetels! Het is maar een woord, het is maar fantasie. Psychiatrische fantasie. Geestsplijting is helemaal geen ziekte maar een bijzondere eigenschap. Wie het, in zichzelf of in anderen, niet eens is met die verruimende eigenschap kan het desgewenst een ziekte noemen en op zoek gaan naar bezweringen, behandelingen of drugs om de splijting tegen te gaan of te verminderen.

Hoe vaak moet ik nog uitleggen dat onze geest niet objectief gemeten kan worden zodat alles wat we denken over die geest valt onder de noemer fantasie. Elke waanzin die je in jezelf of een ander meent te zien is alleen maar een spiegeling van je eigen fantasie, iets objectievers dan dat is domweg niet mogelijk voor een mens. Natuurlijk zijn er mensen met schizofrene kenmerken die ernstig probleemgedrag vertonen maar de onhebbelijke neiging om een rechtstreeks verband te leggen tussen die schizofrene geestkenmerken en probleemgedrag komt me behoorlijk primitief voor. Het is niet de schizofrenie die voor problemen zorgt, het is het zwaaien met messen dat voor problemen zorgt. Zelfs als beide kenmerken tegelijkertijd in één mens voorkomen hoeft er geen enkel verband tussen beiden te bestaan.

Ik vertelde een vriendin eens terloops dat ik behoorlijk schizofreen ben. Ze denkt kennelijk er ook iets van af te weten want meteen werd ik streng afgetikt. Volgens haar kan ik onmogelijk schizofreen zijn, daarvoor ben ik in haar ogen veel te positief en constructief in mijn waanzin. Ik zie dat anders. Ze weet donders goed dat ik ook hele andere buien van waanzin heb, buien die heel wat minder positief en constructief zijn. Buien waarin ik me zo verward, angstig en ellendig voel dat ik soms niet meer kan lopen van de spanning. Om het over mijn verlangen naar een verlossende dood al helemaal maar niet te hebben. Voor die buien is ze zo bang dat ze zo hard mogelijk doet of die niet bestaan. Ik heb heus wel eens geprobeerd om er wat over te vertellen maar dan weet ze niet hoe snel ze over iets anders moet beginnen. 'Laat maar', denk ik dan.

Ik las onlangs een erg goed boek van iemand die wel officieel opgemeten en erkend is als schizofreen. Het verhaal grijpt me erg aan want ik lees mezelf. Zie je wel, ik had wel gelijk, ik ben het heus wel: gek. Die bevestiging is ergens een grote opluchting maar doet ook pijn. Ik ben dus gek, dat is nu geen verbeelding meer maar echt waar. Formeel gezien ben ik echt impelstimpelstapelgek. Het grote verschil is dat de schrijfster haar schizofrenie als een akelige ziekte ziet die verjaagd en vernietigd moet worden terwijl ik mijn schizofrenie vooral beschouw als een lastige uiting van een erg wilde en vrije geest die ik kennelijk nog beter moet leren besturen en begrijpen.


Toverslag - schizofreen zelfportret

Schizofreen zelfportret in kunstwerk van spiegelstroken, Rottige Meente


Ik heb te doen met haar negatieve kijk op zichzelf en kan het niet laten om haar per e-mail op te hoogte te brengen van het bestaan van sjamanen en andersoortige tovenaars. Die antieke beroepsgroep, we horen er niet veel meer van tegenwoordig, is functioneel schizofreen. Elke sjamaan die het niet lukt om schizofrene buien op te wekken is een loser en zakt voor zijn of haar tovenaarsexamen. Zo kun je er dus ook naar kijken, als een bijzondere magische geestkwaliteit die uitzonderlijk lastig onder de knie te krijgen is.

Ik krijg per omgaande beleefd antwoord dat ze niet gediend is van tovenaars. Even moet ik slikken, zelfs erkende gekken geloven kennelijk niet in mijn magische kern. Dan begrijp ik dat ze zelf waarschijnlijk al meer dan genoeg confronterende waanzin meemaakt in haar geest, mijn magische flauwekul kan ze er domweg niet bij hebben.

 
Copyright - ZALiX - 2017 / 2018