begin > toverslag > 2016 > met een x Toverslag 2016

Hier staan toverslagen (magische verslagen) van oromaan, xylomaan en totaaltovenaar ZALiX.

woensdag 17 februari 2016 (reconstructie uit 2019)

Met een x

Omdat een echte tovenaar een geheimzinnige x in zijn naam moet hebben was ik genoodzaakt een nieuwe naam te verzinnen toen ik te horen kreeg dat ik echt een echte tovenaar ben. Het grootste probleem is dat ik diep van binnen in mijn oude logische oerkern helemaal niet in echte tovenaars geloof. Met tovenaars die niet geloven dat tovenaars echt bestaan wordt het natuurlijk nooit wat, dus al vrij snel begreep ik dat er nog veel werk aan de winkel was voor de niet-in-zichzelf-gelovende echte tovenaar.

Toen al dat werk uitgevoerd was geloofde ik helaas nog steeds niet dat ik een echte tovenaar was. Het ongeloof wat resteerde bleek verankerd te zitten in een hardnekkig stukje identiteit dat maar niet mee wilde bewegen. Een irritant stuk innerlijk kind bleef diep van binnen mokkend zeggen: 'Eerst zien, dan geloven'. Ik heb dat dwarse kind op alle mogelijk manieren toegesproken en zelfs geprobeerd om het om te kopen. Dit kind in mij is echter niet om te kopen, het gelooft namelijk heilig in eerlijkheid en omkopen is niet eerlijk. Toveren is trouwens nog veel minder eerlijk.

Wat een lastig rotkind zeg, daar diep van binnen. Is dat boze eerlijke kind nog wel op betere en vrijere gedachten te brengen? 'Nee' zei TAO, 'dat wordt niks meer'. Samen hebben we uiteindelijk besloten dat dit kind in mij het best verjaagd kan worden. Dat is geen leuk klusje maar van die eindeloze sabotage door zogenaamde kinderlijke eerlijkheid krijg je als tovenaar op den duur ook een punthoofd. De enige oplossing was om mijn geboortenaam uit de openbaarheid terug te trekken en te vervangen door mijn tovenaarsnaam. Dit verzwakt hopelijk het dwarse innerlijke kind dat op zijn beurt mijn toverkracht verzwakt. Dat moet zo langzaam mogelijk gebeuren opdat alle andere innerlijke kinderen niet in paniek raken omdat ze denken dat zij het zijn die vermoord worden.

Al met al moge duidelijk zijn dat het aannemen van een echte tovenaarsnaam geen sinecure is en zorgvuldig en voorzichtig ter hand genomen moet worden. Natuurlijk kun je plompverloren en brutaal een andere naam de wereld in gaan roepen maar dat heeft bar weinig te maken met een werkelijke en diepgaande transformatie van het magisch zelfbewustzijn als tovenaar.


Toverslag - naam op toverstok

De nieuwe naam op een toverstok


Omdat ik mijn naamsverandering zo serieus neem doet TAO dat ook of ze doet in elk geval haar best om te doen alsof. Als ondersteunend bewijsmateriaal wordt mijn innerlijke stem ziek en kruipt onder een stuk beton. Ik krijg imposante keelpijn, word verkouden, krijg bronchitis met koorts en voel me van TAO en elke toverkracht verlaten. Het ergste is dat ik niet meer 'naar binnen' kan met behulp van meditatie.

Eerst denk ik nog heel logisch dat dat door de koorts komt maar langzaam ontdek ik dat er van binnen iets vertrouwds verdwenen is. Ik mis het vertrouwde waakvlammetje en kom op zijn best terecht op een koude desolate vlakte waar je in je ergste nachtmerrie nog niet rond wil zwerven. Het voelt alsof ik van binnen aan het uitsterven ben. Wat ik ook probeer, ik krijg geen innerlijk gevoel van warmte en rust meer te pakken, diep van binnen zit alleen nog ijskoude huivering die doet denken aan een zware beheksing door de ijskoningin zelve.

De tovenaar raakt in verwarring en later zelfs in paniek. Van binnen is er waarschijnlijk iets helemaal verkeerd gegaan maar ik heb geen idee hoe het komt en wat ik er tegen kan doen. In de verte fluistert een stem geruststellingen maar omdat ik de stem niet meer kan verstaan helpt dat amper. Pas vandaag, een week na het verdwijnen van de koorts, komt TAO eindelijk langs in mijn magische fantasie om uit te leggen dat ik de oversteek aan het maken ben naar een volledig magische Zalix (eerst nog met een S) die eerlijkheid niet langer als hoogste waarheid vereert. Theoretisch weet ik al jaren dat eerlijkheid de grootste leugen is die er bestaat omdat er helemaal geen eenduidige waarheid bestaat, maar van binnen blijkt die eerlijkheid een slijmerig en hardnekkig geloof dat maar niet los wil laten. Er bestaat overigens wel een hoogste waarheid maar die heeft dan weer niets met eerlijkheid te maken.

Hoewel ik van binnen nog steeds een centrum voel dat sterke overeenkomsten vertoont met een vergeten begraafplaats vol ingestorte graven en gebroken zerken voel ik me toch al stukken beter nu ik eindelijk begrijp waarom ik me zo voel van binnen. Er is gewoon tijdelijk geen tovenaarskern beschikbaar tijdens deze overgangsfase en doordat de kern onbereikbaar is is er ook geen geruststellend overzicht mogelijk. Er gebeurt van alles van binnen maar het is niet mogelijk om te begrijpen wat er precies gebeurt omdat alles over de kop gehaald moet worden voor deze nieuwe start.

Het is nog onduidelijk hoe ver de naamsverandering doorgevoerd moet worden om echt effect te krijgen. Mij lijkt het verstandig om telkens een kleine stap te zetten en dan rustig af te wachten of dingen verbeteren en verhelderen. Al doende blijkt dan wel hoever het loslaten van mijn oude geboortenaam doorgevoerd moet worden.

 
Copyright - ZALiX - 2016 / 2019