begin > toverkunst > betoveringenBetoveringen

Hier staan praktijkvoorbeelden van betoveringen en vergelijkbare magische formuleringen of mantra's. Niet alle formules maak ik openbaar maar ik probeer hier wel een representatief beeld te geven van zowel mislukte als gelukte betoveringen. Onderstaande definities zijn waarschijnlijk vatbaar voor verbetering, ze moeten gezien worden als een eerste aanzet tot verheldering van het spectrum van magische formuleringen.


Betoveringen - Betoveringen zijn concrete formuleringen op basis van magische fantasie waarmee de tovenaar streeft naar een ruimer en prettiger leven zonder anderen te benadelen.

Metabetoveringen - Metabetoveringen zijn betoveringen die toverkracht toveren. Ze beschrijven en structureren de toverkracht van een tovenaar teneinde deze concreet en bewust te kunnen ervaren.

Beheksingen - Beheksingen zijn negatieve, geinverteerde of schijnbetoveringen die andere mensen (doorgaans heimelijk) benadelen, veroordelen of zwart maken. Het doel van beheksingen is om de indruk te wekken dat men kan toveren. Beheksingen worden vooral gebruikt door tovenaars die fantaseren dat ze geen tovenaar zijn, zogeheten occulte heksen.
 
Copyright - ZALiX en TAO - 2019 / 2021