begin > toverkunst > betoveringenBetoveringen

Hier staan een aantal verslagen van diverse betoveringen. Niet alle betoveringen maak ik openbaar maar ik probeer wel om hier een representatief beeld te geven van zowel de mislukte als de gelukte betoveringen. Het eindpunt van magische verheldering is de conclusie dat alles wat een mens denkt of doet een betovering is.

Wie enigszins bekend is met de oneindigheid die de magische wereld kenmerkt weet dat dat eindpunt zich hoogstwaarschijnlijk zal gedragen als een regenboog. Er is geen werkelijk eindpunt maar alleen een virtueel eindpunt. Dat virtuele eindpunt is wel degelijk interessant, het is een uitstekend richtpunt dat helpt om je toverkoers te bepalen.


i-Betoveringen - i-Betoveringen zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik. Publicatie is niet nodig maar kan inspirerend zijn voor andere tovenaars. De i-betoveringen laten zien wat er zoal getoverd kan worden voor eigen gebruik. Het grote voordeel van i-betoveringen is dat er geen andere mensen voor nodig zijn.

Bezweringen - Bezweringen zijn hetzelfde als betoveringen, maar dan toegepast op dode materie.

u-Betoveringen - Dit type betovering heeft de kracht om andere mensen te stimuleren meer magische fantasie toe te staan in hun geest. Verder kunnen u-betoveringen gebruikt worden om andere organismen bij te sturen in hun karakteristiek.

Groepsbetoveringen - Met behulp van een groepsbetovering kan een groep mensen met één betovering op een bepaald verruimend denkbeeld worden gebracht.

Metabetoveringen - Metabetoveringen zijn betoveringen die toverkracht toveren. Ze beschrijven de toverkracht van ZALiX teneinde deze te beveiligen en te verruimen.
 
Copyright - ZALiX - 2019